• سیستم Auto Restart

  • سیستم Turbo

  • کومپورسور (T3) HITACHI

  • گاز R410A

  • سیستم T3 (قابلیت تحمل حرارت ۶۰+ و ۱۰- درجه سانتیگراد)

  • کندانسور رادیاتور طلایی

  • پرتاب باد چهار جهته

  • فیلتر ویتامین C

  • کاهش در میزان برق مصرفی